/ / / Алтангэрэл

Алтангэрэл

2,000

Тус хөлгөн судрыг гэр орондоо залж, уншуулж, тахисан, эргэл гороо хийх мөргөл тэргүүтнийг үйлдсэн зэргээр аянга цахилгаан, үер ус, хэл ам, элдэв ад донгийн гай барцадыг арилгаж, буян чуулганыг ихэд хураана. Үгүйрэл хоосрол амирлуулж, нас буян, эд хөрөнгийн санг арвижуулах, хувь хүн, өрх гэрийн эд хөрөнгө, буян хишиг тогтоох арвижуулахад, амар амгалан амьдрах, гал усны аюулаас зайлуулахад айлтгуулна.