/ / / Арван гурван сан

Арван гурван сан

1,500

Идээ ундаа, хувцас өмсгөл, үхээр зэргийн бузар түйтгэрийг арилгах, аливаа бузар дэвийг арилгахад уншина.